หน้าหลัก ประวัติโรงเรียน ข้อมูลโรงเรียน ปฏิทินโรงเรียน เพลงประจำโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7            01/05/2561 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน
                            Download รายละเอียด ผลการสอบคัดเลือก

            29/04/2561 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
                            Download รายละเอียด ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ

            20/04/2561 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
                            Download รายละเอียด ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง

            16/05/2561 สื่อการสอนครูวาสนา ล่าลัับ
                            Download สื่อการสอน ครูวาสนา ล่าลับ