หน้าหลัก ประวัติโรงเรียน ข้อมูลโรงเรียน ปฏิทินโรงเรียน เพลงประจำโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน

3 / 4
4 / 4
5 / 4
6 / 4

            25/01/2561 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4)
                            ประเภท โควตา (นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม) ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
                            Download รายละเอียด ประกาศรายชื่อนักเรียน

            05/02/2561 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับสมัครนักเีรียน ปีการศึกษา 2561 ระัดับโรงเรียน
                            Download รายละเอียด จัดตั้งศูนย์ประสานงาน

            25/01/2561 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4)
                            ประเภท โควตา (นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม) ประจำปีการศึกษา 2561
                            Download รายละเอียด

            25/01/2561 ประกาศรับนักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
                            Download รายละเอียด