โรงเรียนหอวัง ปทุธานี
Horwang Pathumthani School

101 หมู่ 8 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

Facebook @horwangpathum Line @210hngww
Youtube https://hwp.ac.th/r/youtube
โทรศัพท์ 02-194-1455 โทรสาร 02-194-1454
อีเมล [email protected]

ติดต่อสอบถาม

เพื่อแจ้งผลการดำเนินการภายใน 1-3 วันทำการ

ที่อยู่โรงเรียน