โรงเรียนหอวัง ปทุธานี
Horwang Pathtumthani School

101 หมู่ 8 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

Facebook @horwangpathum Line @210hngww
โทรศัพท์ 02-194-1455 โทรสาร 02-194-1454
อีเมล horwangphathum@gmail.com

เสนอแนะ/ร้องเรียน

ที่อยู่โรงเรียน