โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
Horwang Pathumthani School

101 หมู่ 8 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

Facebook @horwangpathum Line @210hngww
Youtube https://hwp.ac.th/r/youtube
โทรศัพท์ 02-194-1455 โทรสาร 02-194-1454
อีเมล [email protected]

ติดต่อกลุ่ม/งาน

ผู้ดูแลระบบ [email protected]
การงานอาชีพ [email protected]
งานคอมพิวเตอร์ [email protected]
งานกิจกรรมชุมนุม [email protected]
งานประชาสัมพันธ์ [email protected]
งานรักษาดินแดน [email protected]

ติดต่อสอบถาม

เพื่อแจ้งผลการดำเนินการภายใน 1-3 วันทำการ

ที่อยู่โรงเรียน