วารสาร ปีที่ 14 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เผยแพร่วารสารประจำปีการศึกษา 2564 โดยเป็นการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์แก่บุคคลทั่วไป นักเรียนและ ผู้ปกครอง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

ลิงก์ดาวน์โหลด

ลิงก์ : http://hwp.in.th/r/w5Q1Jz