เพลงมาร์ชหอวัง

พวกเรา รักเรียนฝึกฝน
อดทนสนใจศึกษา
รักเพื่อนรักครูรู้ฟังตั้งหน้า
หวังให้มีปัญญาวิชาประกอบการงาน

พวกเรารักการแข่งขัน
หมั่นขยันน้ำใจกล้าหาญ
รักชาวหอวังฝังใจเนานาน
เหมือนร่วมพงศ์วงศ์วานสำราญร่วมถิ่นร่มเย็น

พวกเราร่วมทำแต่กรรมที่ดี
ต่างมีใจรักคุณธรรมจำเป็น
ร่วมสีน้ำตาลเหลืองเด่น
ถือเป็นธงชัยขวัญใจประจำ

** พวกเรารักในศักดิ์ศรี
ไม่มี หมางใจสุขล้ำ
รักชาวหอวังฝังใจเช้าค่ำ
แม้ลาไกลใจร่ำขอจำเพื่อนร่วมหอวัง (ซ้ำ) **

เพลงฟ้าหอวัง

** แคว้นแดนดินถิ่นวิไล
น้ำยังเกริกใกล้ไกลไทเทียมทัน
รื่นรมย์ละลานปานสวรรค์
เริ่มผูกสัมพันธ์มั่นชีวี

พระเกี้ยวยังอยู่คู่บัวมิรู้เลือน
คอยเป็นเพื่อนเตือนใจไม่หน่ายหนี
เหลืองน้ำตาลย้อมใจให้เรามี
เลือดภักดีมีพร้อมพรั่งยังไม่พลาย

การศึกษาเราก็เด่นเช่นสถาน
มีธรรมะ ปณิธาน ที่มั่นหมาย
ดังตะวันแสนบรรเจิดเลิศไกร
เกียรติเราได้ไปทั่วหล้าฟ้าเรืองรอง

ถึงจะจากพรากไปไกลถิ่นนี้
พวกเรามีความรักภักดีต่อพ้อง
เราจะเถิดทูนไว้ด้วยใจปอง
ดุจแสงทองส่องทั่วหล้าฟ้าหอวัง (ซ้ำ)**

เพลง ไม่ลืมหอวัง

**เมื่อลมพัดมาพาให้เยือกเย็น
ต้นสนโอนเอนโต้ลมไม่โค้น
ดุจดังเราชาวหอวังทุกคน
ใจเปี่ยมล้นด้วยความสามัคคี

ดินแดนหอวังเหมื่อนดั่งแดนพรม
อบรมให้เราทำแต่ความดี
สุขอยู่ร่วมกันเหมือนดังน้องพี่
เราจะไม่มีแตกแยกน้ำใจ

หอวังหอวังของเรา
เหมือนเช่นร่มเงาฤทัย
เรามีเพื่อนหญิงเพื่อนชาย
มุ่งเรียนไปด้วยกันทุกคน

ไม่ลืมหอวังครั้งจะจากไป
ห่างไกลแสนไกลใจเฝ้ากังวล
ไม่ลืมอาจารย์สอนเราทุกคน
ใจเฝ้ากังวลไม่ลืมหอวัง (ซ้ำ)**

เพลง ลาแล้วหอวัง

** ลาแล้วดุสิตสถานหอวัง
ตระการวิมานอันรื่นรมย์
ลาแล้วถิ่นที่เคยสุขสม
กล้ำกลืนฝืนข่มอาลัย

คงเหลืออยู่แต่ความหลัง
ที่เคยฝากฝัง ณ หอวังเอาไว้
อย่าลืมเพื่อนซึ่งสนิทใจ
ต้องร้างห่างไกลไปแต่กาย

ภาพฝันตรงนั้นตรงนี้
ผองเราน้องพี่เคยสุขสบาย
ร่ำเรียนพากเพียรไม่หน่าย
จวบวันสุดท้ายใจหายพลัน

กราบลาแด่เหล่าอาจารย์
ร่างไกลไม่นานเพราะวิวาญผูกผัน
ศิษย์เคยได้ล้วงเกินใดนั้น
ก้มเศียรกราบกรานขอกราบอภัย (ซ้ำ)**

เพลง ลาแล้วหอวัง (ใหม่)

ลาแล้วดุสิตสถานหอวัง
ตระการวิมาณอันรื่นรมย์
ลาแล้วถิ่นที่เคยสุขสม
กล้ำกลืนฝืนข่มอาลัย

** คงเหลืออยู่แต่ความหลัง
ที่เคยฝากฝัง ณ หอวังเอาไว้
อย่าลืมเพื่อนซึ่งสนิทใจ
ต้องร้างห่างไกลไปแต่กาย (ซ้ำ)**

ภาพฝันตรงนั้นตรงนี้
ผองเราน้องพี่เคยสุขสบาย
ร่ำเรียนพากเพียรไม่หน่าย
จวบวันสุดท้ายใจหายพลัน

กราบลาแด่เหล่าอาจารย์
ร่างไกลไม่นานเพราะวิวาญผูกผัน
ศิษย์เคยได้ล้วงเกินใดนั้น
ก้มเศียรกราบกรานขอกราบอภัย

เพลง หอวังรำลึก

** สถานศึกษาสง่างามเมื่อยามพิศ
เฉกสวรรค์ชั้นดุสิตเสกสร้างสรรค์
ตราพระเกี้ยวเหนือกระมุทบุษบัน
เป็นมิ่งขวัญศิษย์ประสงค์สู่ธงชัย

เป็นแสงส่องสว่างทางชีวิต
อันดวงจิตมิอาจเลือนเตือนจิตหมาย
คอยร่วมเรียนร่มเย็นยากเข็นกาย
เคยผูกจิตผูกใจรักใคร่สัมพันธ์

ขอหอวังยั่งยืนยศ
เกียรติปรากฏทั่วหล้าสุธาสวรรค์
ขอมอบกายและชีวิตนิจนิรันดร์
จะใกล้ไกลใจนั้นอยู่คู่หอวัง
ใจนั้นอยู่คู่หอวัง (ซ้ำ)**

เพลง หอวังคำนึง

** ยามเราเนาหอวังชื่น
วันคืนในหอวังสมาน
วัยเรียนในหอวังสราน
เป็นสถานพิมานเมืองแมน
สุดแสนเนืองแน่นไมตรี

ยามเราลาหอวังก่อน
จำจรไกลหอวังศรี
ใจเราเนาหอวังนี้
ใจมิตรอารีสัมพันธ์
จากกันจำมั้นมิเรือน

หอวังยังคอยลอยเด่นซึก
หอวังยังตรึงตราเตร่งเตือน
หอวังยังจูงใจใฝ่เยือน
หอวังดั่งเรือนใจประจำ

อาวรณ์วนหอวังใกล้
อาลัยชาวหอวังหลัง
ปีเดือนเยือนหอวังซ้ำ
รำลึกนึกย้ำสัมพันธ์
ผูกผันใจจ่อหอวัง (ซ้ำ)**

เพลง หอวังนำชัย

** เร็วเร็วเร็วหอวังกล้า 
มามาเราหอวังหาญ
ไวไวเราหอวังทะยาน
เราล้วนเชี่ยวชาญชิงชัย
เร่งไปทำชื่อลือชา

เชียร์เชียร์ชาวหอวังเก่ง
เร่งเร่งชาวหอวังกล้า
ดูดูชาวหอวังหนา
เรานักกีฬาชาญชัย
บุกไปไม่หยุดยังคอย

หอวังนำชัยไม่เพลี่ยงพล้ำ
หอวังยังนำหน้าไม่ถอย
หอวังวังชาตาเลื่อนลอย
หอวังยังคอยเธอโห่ร้อง

เร็วเร็วชาวหอวังวิ่ง
ชิงชิงชัยหอวังพร้อม
เชียร์เชียร์ชาวหอวังพร้อม
ชัยชนะเริ่มต้นเกรียงไกร
ชื่นไกลคนเก่งหอวัง (ซ้ำ)**

*หมายเหตุ เนื้อเพลงชุดนี้ไม่สมบูรณ์ 100%
แปลโดย พิชยาภา ขันติธรรมาภรณ์