HWP x Github มาเริ่มเขียนโปรแกรมกัน!

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมมือกับ Github ชุมชนของนักพัฒนาโปรแกรมเมอร์ มอบสิทธิ์ประโยชน์การศึกษา Github Education ให้แก่ครู และนักเรียนทุกคนที่ใช้งานอีเมล @hwp.ac.th โดยจะได้สิทธิ์ประโยชน์เช่น Github CoPolit, Digital Ocean, Microsoft Azure, Namecheap

การขอใช้งาน

ลิงก์ : https://education.github.com

การเข้าหน่วยองค์กร

  1. ล็อกอินด้วยบัญชี Google @hwp.ac.th
  2. คลิกเมนู 3 จุดมุมบนขวา
  3. เมนู Github

เงื่อนไขการใช้งาน

นักเรียนสามารถใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งาน เมื่อยังมีสถานะอยู่ที่โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โดยหากนักเรียน ลาออก ย้าย หรือจบการศึกษาบัญชีของนักเรียนจะถูกลบ โดยจะมีประกาศให้สำรองข้อมูล 30 วันก่อนดำเนินการลบบัญชี

หากพบปัญหาการใช้งาน

งานคอมพิวเตอร์ : [email protected]