วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้จัดทำอีเมล @hwp.ac.th เพื่อให้นักเรียนได้สิทธิพิเศษสำหรับการศึกษาเต็มรูปแบบ ด้วยความร่วมมือกับ Google Inc และ Canva Pty Ltd ทำให้ได้รับสิทธิพิเศษดังนี้

การใช้งาน

นักเรียนสามารถใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งาน เมื่อยังมีสถานะอยู่ที่โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โดยหากนักเรียน ลาออก ย้าย หรือจบการศึกษาบัญชีของนักเรียนจะถูกลบ โดยจะมีประกาศให้สำรองข้อมูล 30 วันก่อนดำเนินการลบบัญชี

หากไม่สามารถล็อกอิน หรือ ลืมรหัสผ่าน

ติดต่อ : [email protected]

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

Technology For Education

สถานะ

ปีการศึกษา 2565 | อัปเดตล่าสุด 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565

✅ มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 298 Account
✅ มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 432 Account
✅ มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 434 Account
✅ มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 435 Account
✅ มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 527 Account
✅ มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 417 Account

สถานะ

ปีการศึกษา 2565 | อัปเดตล่าสุด 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565

✅ ผู้ดูแลระบบ | 2 Account
✅ ระบบ | 1 Account
✅ ผู้บริหาร | 3 Account
✅ กลุ่ม/งาน | 5 Account
✅ ครู | 133 Account