Thailand – Japan Student ICT Fair 2022

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายสมศักดิ์ สุมน ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้มอบหมายให้กลุ่มวิชาการและงานคอมพิวเตอร์ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในงาน TJ-SIF 2022 “THAILAND – JAPAN STUDENT ICT FAIR 2022” ตั้งแต่วันที่ 21 -23 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย จังหวัดเชียงราย