(แจกฟรี) ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศเผยแพร่ ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยภาษา PHP ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ครู นักเรียน ในการสร้างและดาวน์โหลดเกียรติบัตรในรูปแบบออนไลน์ โดยงานคอมพิวเตอร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการมอบผลงานชิ้นนี้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาต่อไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

คณะผู้จัดทำ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
นายรณกฤต แสนพรหมครูที่ปรึกษา (งานคอมพิวเตอร์)
นางสาวผ่องนภา พันธ์ุไม้สีครูที่ปรึกษา (กลุ่มบริหารวิชาการ)
นางสาวสุดารัตน์ เจริญยิ่งครูที่ปรึกษา (กลุ่มบริหารวิชาการ)
นางสาวยุพา ผึ้งถนอมครูที่ปรึกษา (งานแนะแนว)
นายณัฐดนัย พิณะเวศน์นักเรียน

ความต้องการ

PHP Version : 7.4 MYSQL : UTF-8 Unicode (รองรับไทย)

ข้อตกลง

เราอนุญาตให้ท่านสามารถแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงซอสโค๊ดภายในได้ทุกส่วน (MIT License) หากเกิดความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์แม่ค่ายของท่าน ขอปฎิเสธความรับผิดชอบทุกประการ หากท่านลบลายน้ำธีม โดยไม่ได้มีการจัดซื้อลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง ขอปฎิเสธความรับผิดชอบทุกประการ การแจกจ่ายนี้ได้ให้ลิขสิทธิ์แก่ธีมอย่างถูกต้อง กรุณาอัปเดตระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยของระบบ หากท่านนำไปใช้งาน ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงทั้งหมดแล้ว

ดาวน์โหลด

ลิงก์ : https://forms.gle/EqHr3FxHRAXxm8nJ7