การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี ปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ตัวแทนในการแข่งขันระดับภูมิภาค เนื่องในวันรพี 7 ส.ค. วันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ศาลจังหวัดปทุมธานี

ชื่อ-นามสกุลรางวัลหมายเหตุ
นายวิษณุ สุพันธ์รองชนะเลิศอันดับที่ 2ครูฝึกสอน
นายธนวัตน์ ไกรชมสมรองชนะเลิศอันดับที่ 2นักเรียน
นายนาต้อง แซ่ท่อรองชนะเลิศอันดับที่ 2นักเรียน