การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ขอแสดงความยินดีนายจักรพงศ์ ฐานวิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทเนวาซ่าชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.28 น. สนาม หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน

รายละเอียด : http://hwp.in.th/r/aYaCNA

คลังภาพ