วันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2565

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาสโดยบูรณาการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน และมอบความสุขให้กับนักเรียนทุกคน โดยมีนายสมศักดิ์ สุมน ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะผู้บริหาร และครู เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี