กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายสมศักดิ์ สุมน ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี และคณะผู้บริหารได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง : พระแม่แห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านจากการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ณ ห้องสมุดโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

ลิงก์เผยแพร่

ลิงก์ : https://hwp.in.th/r/EvESeT