สานสายใยวิทย์คอม ปีการศึกษา 2565

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 นายสมศักดิ์ สุมน ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะผู้บริหาร และคณะครูได้ร่วมจัดกิจกรรม สานสายใยวิทย์คอม (First Date 2022) สำหรับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (คอมพิวเตอร์ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4, 5/4 และ 6/6 เพื่อให้นักเรียนได้สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันผ่านกิจกรรมนันทนาการ ณ ห้องประชุมบัวพระเกี้ยว 1

ลิงก์ดาวน์โหลด

ลิงก์ : http://hwp.in.th/r/0nnNRk

คลังรูป