วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 มิถุยายน 2565 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี และคณะผู้บริหาร ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 นายสมศักดิ์ สุมน ได้เป็นประธานในพิธี สภานักเรียนได้นำกล่าวคำบูชาครู คำปฏิญาณ พร้อมมอบพานดอกไม้พานธูปเทียน จากนั้นประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรการประกวดพานสำหรับห้องเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศและชมเชย ณ หอประชุมบัวพระเกี้ยว โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี