ภาพบรรยากาศ การเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (เข็ม 2) วันที่ 1

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายสมศักดิ์ สุมน ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้จัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ให้แก่นักเรียน เป็นวันที่หนึ่ง เพื่อให้นักเรียนเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ณ หอประชุมบัวพระเกี้ยว โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี