การบูรณาการ Coding เพื่อการจัดการเรียนรู้ในยุค New Normal

วันที่ 6, 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายสมศักดิ์ สุมน ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้มอบหมายกลุ่มบริหารวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การบูรณาการ Coding เพื่อการจัดการเรียนรู้ในยุค New Normal โดยได้รับเกียรติจาก นายภาสกร ภาคอัต รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เป็นวิทยากร และคณะวิทยากรจากโรงเรียนธัญรัตน์ ได้แก่ นายฐาปนพงศ์ สิงจานุสงค์ นายสมควร แสงพินิจ นางสาวนัญญา เทศทอง และนางสาวจารภา ไชยนุรักษ์ ณ หอประชุมบัวพระเกี้ยว โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี