ภาพบรรยากาศ การเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ วันที่ 3

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายสมศักดิ์ สุมน ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะผู้บริหาร และคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จำนวน 700 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer (วันที่สาม) รอบบ่าย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-14 , 5/3, 5/5, 5/6, 5/8, 5/9, 6/7 และ 6/11 ณ โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี