ภาพบรรยากาศ การเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ วันที่ 4

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายสมศักดิ์ สุมน ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะผู้บริหาร และคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จำนวน 202 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer (วันที่สี่) รอบบ่าย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-2 , 5/4, 5/7, 5/11-12 และ 6/8 ณ โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี