ภาพบรรยากาศ การเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ วันที่ 2

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายสมศักดิ์ สุมน ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมกับรองผู้อำนวยการ และคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จำนวน 1,000 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (วันที่สอง) รอบเช้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-14 , 6/4-6 และ 6/12 รอบบ่าย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-14 , 5/13 และ 6/9-10 ณ โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี