กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2561

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ฝ่ายบริหาร และคณะครู ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2561 ภายใต้หัวข้อ “กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด พระบารมีเกริกฟ้า ปกเกล้าชาวประชา มหาวชิราลงกรณ” วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ โดมกีฬาและห้องสมุด