กิจกรรมหอวัง ปทุมธานี ส่งพลังใจ สู้ภัยโควิด-19

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 นายสมศักดิ์ สุมน ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรม หอวัง ปทุมธานี ส่งพลังใจ สู้ภัยโควิด-19 กองทุนช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมอบให้กับครูหัวหน้าระดับชั้นเพื่อนำส่งต่อให้กับครูและนักเรียนที่ติดเชื้อ นักเรียนรายละ 1,000 บาท รอบที่ 2 จำนวน 31 ราย รวมเป็นเงิน 31,000 บาท รอบที่ 1 (37,000 บาท) และรอบที่ 2 รวมเป็นจำนวนเงิน 74,000 บาท ณ โดมกีฬา โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี