กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดย นางงามพิศ ลวากร ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 เป็นผู้กล่าวเปิดพิธีการเปิดงานกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะครู และนักเรียน ร่วมเดินขบวนพาเหรดเปิดงาน และการแสดงเชียร์ลีดเดอร์ และสแตนเชียร์