กิจกรรม HWP IDOL ปีการศึกษา 2563

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป เปิด Audition รับสมัครนักเรียนที่มีความตั้งใจ ความสามารถ เข้ามาร่วมสมัครในกิจกรรม H.W.P IDOL

ผู้ที่ผ่านการเข้ารอบออดิชั่น