การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 2