ประชุมผู้ปกครอง 26-27 พ.ย. 65 ภาคเรียนที่ 2/2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศ ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมบัวพระเกี้ยวโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เอกสารที่ต้องเตรียมมา