การรประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 นายสมศักดิ์ สุมน ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี และคณะผู้บริหารได้เข้ารับการนิเทศ ติดตาม การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ในรูปแบบ Online ณ ห้องประชุมบัวพระเกี้ยว 2