ทุนการศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายสมศักดิ์ สุมน ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี และคณะผู้บริหารมอบหมายให้ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว) กลุ่มบริหารวิชาการ นำนักเรียนจำนวน 10 คน เข้ารับทุนการศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากหน่วยงานกองทัพอากาศ โดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ