ประชุมผู้ปกครอง 28-29 พ.ค 65 ภาคเรีนยนที่ 1/2565

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศ ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมบัวพระเกี้ยวโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ในวันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565