ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก GEP ปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตามที่โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (GEP) ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีจึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (GEP) ปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้

มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องสอบที่ 1 หอประชุมบัวพระเกี้ยว)

ทั้งนี้ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวมาสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 11.30 น. ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี หากไม่มาสอบคัดเลือกในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องสอบที่ 1 หอประชุมบัวพระเกี้ยว)

ทั้งนี้ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวมาสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 11.30 น. ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี หากไม่มาสอบคัดเลือกในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์