การเปิดเรียน ON-SITE วันที่ 14 ก.พ. – 4 มี.ค. 2565

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศ ให้มีการเรียนการสอนรูปแบบ Online ระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ในสถานศึกษานั้น บัดนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย และครบกำหนดเวลาเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 แล้ว

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จึงขอประกาศสำหรับนักเรียนกลุ่มเรียน Onsite ( กลุ่ม A และ กลุ่ม B ) ได้เข้าเรียนรูปแบบ Onsite ได้ตามตารางเรียน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป