นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปี 2564)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ขอแสดงความยินดีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

สรุปข้อมูล

ลิงก์ : http://hwp.in.th/r/Report_DEK65

ดาวน์โหลดรูป

ลิงก์ : http://hwp.in.th/r/0WRLJb

หมายเหตุ
1. อัปเดตล่าสุด 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 23.35 น.
2. ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ [email protected]

คลังภาพ