เรียน ON-LINE 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศ เรื่อง การปรับรูปแบบการเรียน เป็นแบบ Online วันที่ 7 – 11 ก.w. 65 เนื่องด้วย โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี พบนักเรียนผู้ติดเชื้อไวรัส COVID -19 ที่มีผลการตรวจคัดกรองเป็น Positive จำนวน 1 คน ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จึงขอปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ Online ทั้งโรงเรียน ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการและแผนเผชิญเหตุเมื่อพบนักเรียนติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในสถานศึกษา

ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครอง ดูแลตนเองเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565