การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายการเงิน โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนเลน์และธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 โดยนักเรียนสามารถ พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินจาก QR-Code แล้วนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือชำระผ่านทาง Mobile Banking Application ทุกธนาคารตามวันที่กำหนด

ขั้นตอนการชำระเงิน

โดยเน้นย้ำการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาด้วยการสแกน QR-Code ให้ใช้ QR-Code ที่เป็นชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ของนักเรียนแต่ละคนเท่านั้น ห้าม !! นำ QR-Code ของนักเรียนคนอื่นมาสแกนจ่ายแทน มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการจ่ายแทนผู้อื่น

ลิงก์การชำระเงิน

ลิงก์ : http://hwp.in.th/r/payment