กำหนดการฉีดวัคซีนเข็ม 2 (ไฟเซอร์) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศกำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

กำหนดการฉีดวัคซีนแต่ละระดับชั้น

วันที่เวลาระดับชั้น
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 256408.00 น.ม.1/1-14 และ ม.6/1-3, 13
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 256408.00 น.
10.00 น.
ม.2/1-14 และ ม.6/4-6, 12
ม.3/1-14 และ ม.5/13, ม.6/9-10
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 256408.00 น.
10.00 น.
ม.4/1-13
ม.5/1-12 และ ม.6/7-8,11

สถานที่ฉีด

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

แต่งกาย

ชุดนักเรียน หรือ ชุดพละศึกษา

เอกสารที่ต้องเตรียมมา

  1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. เอกสารความประสงค์ของผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์และแบบคัดกรอง (จำนวน 3 หน้า)
  4. ใบนัด (สีชมพู)
  5. ปากกา

เอกสารแสดงความประสงค์

ลิงก์ : http://hwp.in.th/r/47yinc

การปฏิบัติตัวก่อนฉีดวัคซีน

  1. นอนพักผ่อนให้เพียงพอ
  2. งดการออกกำลังกายหนัก อย่างน้อย 2 วัน
  3. หากเจ็บป่วย มีไข้ ให้เลื่อนการฉีดไปก่อน
  4. เลี่ยงดื่มแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ หรือ ของทที่มีคาเฟอีน
  5. ให้ข้อมูลประวัติการรักษา เช่น โรคประจำตัว หรือ อาการแพ้ยา และ ข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นก่อนการรับวัคซีนโดยไม่ปกปิดข้อมูล