ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 งานวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีได้ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Secondary Grading System (SGS) โดยสามารถให้นักเรียนเข้าไปเช็คผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

ลิงก์ SGS

ลิงก์ http://hwp.in.th/r/AzHF8L