ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในรูปแบบ On-Line โดยหากมีการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน จะประกาศให้ทราบโดยทันที เมื่อโรงเรียนได้รับประเมินจากคณะคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป