โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี MOU ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ลงนาม MOU กับ คณะศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา, ศูนย์นนทบุรี, ศูนย์สุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโควตาศึกษาต่อสำหรับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Hands-on ในสภาพแวดล้อมจริงของการประกอบอาชีพและธุรกิจ