ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตามประกาศโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 10 ตุลาคม พ.ศ.2565 ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา กำหนดการสอบ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 บัดนี้ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้ดำเนินการสอบศัตเสือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

วิชาเอกคณิตศาสตร์

  1. นายปรัชญกากร วิเสสสาระกูล

วิชาเอกภาษาอังกฤษ

  • ไม่มีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกลำดับที่ * มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 1 ฤสจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดตังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์