ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามประกาศโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 22 – 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรากำหนดการสอบ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 บัดนี้ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว