ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามประกาศโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา กำหนดการสอบ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 บัดนี้ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว