ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามประกาศโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 18 – 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา กำหนดการสอบ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และ พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา กำหนดการสอบ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2564 บัดนี้ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้ ดำเนินการสอบศัตเสือกเสร็จสั่นแล้ว จึงประกาศผู้ผ่านการสอบคัตเสือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว