รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว สาขาวิชา ญี่ปุ่น (งบสถานศึกษา) รอบที่ 2