ข้อตกลงการใช้งานเว็บโฮสติ้งของ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
Term of Use Horwang Pathumthani School

แก้ไขวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ข้อตกลงนี้มีเป้าหมายเพื่อให้โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สามารถให้บริการ Hosting แก่ครูและนักเรียนในรูปแบบที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อสนับสนุนกระบวนการการเรียนรู้และการศึกษาที่เต็มที่ โปรดทำความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อตกลงดังต่อไปนี้:

 1. การเข้าถึงและการใช้งาน:
  1.1 การเข้าถึงระบบ Hosting จะมีเพียงครูและนักเรียนในโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ โดยมีบัญชีผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบเท่านั้น
  1.2 ผู้ใช้งานจะต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลบัญชีผู้ใช้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต
 1. การใช้งานและผลิตภัณฑ์:
  2.1 การใช้งาน Hosting จะต้องอยู่ในกรอบของวัตถุประสงค์การศึกษาและการเรียนรู้ในโรงเรียน โปรดใช้งานอย่างเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
  2.2 ผู้ใช้งานไม่อนุญาตให้ใช้งาน Hosting เพื่อกระทำการที่ละเมิดสิทธิ์และกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ การเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การลามกอนาจาร หรือกระทำการที่ผิดต่อความสงบและความสัมพันธ์ในโรงเรียน
 1. ความปลอดภัยและความรับผิดชอบ:
  3.1 ผู้ใช้งาน Hosting ต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดอย่าเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับหรือเอกสารที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
  3.2 ผู้ใช้งาน Hosting ต้องไม่กระทำการที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หากพบข้อกล่าวหาหรือการละเมิดความเป็นส่วนตัว โปรดแจ้งให้ทราบทันทีเพื่อดำเนินการแก้ไขและป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคต
 1. การบำรุงรักษาและการปรับปรุง:
  4.1 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จะดำเนินการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ Hosting เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความเสถียรสูงสุด การบำรุงรักษาอาจจะเกิดความไม่สะดวกในการใช้งานชั่วคราว โปรดทราบและอดทนในระหว่างการดำเนินการ
  4.2 ผู้ใช้งานต้องไม่กระทำการที่ส่งผลกระทบต่อการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ รวมถึงห้ามทำการเข้าใช้งานหรือพยายามเจาะระบบ Hosting โดยไม่ได้รับอนุญาต
 1. การระงับและการยกเลิก:
  5.1 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน Hosting หากผู้ใช้ละเมิดข้อตกลงนี้ กระทำการที่ผิดกฎหมาย หรือมีผลกระทบต่อการใช้งานร่วมกันของผู้ใช้งานอื่นในโรงเรียน

โปรดทราบว่าข้อตกลงการใช้งาน Hosting ข้างต้นเป็นเอกสารทางการและมีผลผูกมัดระหว่างโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี และผู้ใช้งาน โปรดอ่านและยอมรับข้อตกลงนี้ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน Hosting และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ข้างต้นอย่างเคร่งครัด