ปฏิทินโรงเรียน

HWP Calendar

อา
พฤ
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
Events for 27 สิงหาคม
ทั้งวัน

สอบ สอวน. คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์

Events for 1 กันยายน
No Events
Events for 2 กันยายน
No Events
Events for 3 กันยายน
No Events
Events for 4 กันยายน
No Events
Events for 5 กันยายน
No Events
Events for 6 กันยายน
No Events
Events for 7 กันยายน
8:00 น. - 15:20 น.

กิจกรรม ประกวดทักษะการงานอาชีพ และตลาดนัดพอเพียง

Events for 8 กันยายน
8:00 น. - 15:30 น.

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพนักเรียน STEM

Events for 9 กันยายน
No Events
Events for 10 กันยายน
No Events
Events for 11 กันยายน
No Events
Events for 12 กันยายน
8:00 น. - 15:20 น.

กิจกรรม Wrap Up

Events for 13 กันยายน
8:00 น. - 15:20 น.

กิจกรรม Wrap Up

Events for 14 กันยายน
No Events
Events for 15 กันยายน
8:00 น. - 15:20 น.

กิจกรรม HWP COVER DANCE

Events for 16 กันยายน
No Events
Events for 17 กันยายน
No Events
Events for 18 กันยายน
8:00 น. - 15:20 น.

กิจกรรม History Day

Events for 19 กันยายน
No Events
Events for 20 กันยายน
No Events
Events for 21 กันยายน
No Events
Events for 22 กันยายน
No Events
Events for 23 กันยายน
No Events
Events for 24 กันยายน
No Events
Events for 25 กันยายน
No Events
Events for 26 กันยายน
8:00 น. - 15:20 น.

กิจกรรม Math Day

Events for 27 กันยายน
No Events
Events for 28 กันยายน
No Events
Events for 29 กันยายน
No Events
Events for 30 กันยายน
No Events