การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นางสาวณพิชญา กิจจสัจจา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

[email protected]

 

นางสาววชิราพร เทพประกรรณ์

หัวหน้างานบุคคล

[email protected]

 

แจ้งเรื่องการทุจริต

เพื่อแจ้งผลการดำเนินการภายใน 1-3 วันทำการ