ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี พัฒนาขึ้นโดยภาษา PHP ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ครู นักเรียน ในการสร้างและดาวน์โหลดเกียรติบัตรในรูปแบบออนไลน์

ความต้องการ

PHP Version : 7.0 ขึ้นไป MYSQL : UTF-8 Unicode (รองรับไทย)

ข้อตกลง

  • โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จะเป็นผู้ให้บริการระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์ ดังนั้น ท่านจะต้องชี้ Doamin กลับมายัง Sever ที่โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เท่านั้น
  • โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ขอปฎิเสธความรับผิดชอบด้านเนื้อหาที่ท่านจะนำมาอัปโหลดทุกกรณี
    ท่านไม่สามารถขอ Score Code ระบบพิมพ์เกียรติบัตรได้
  • โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะ องค์กรรัฐ องค์กรสถานศึกษา และองค์กรเอกชนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้งานในนามบุคคลทั่วไป
  • โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลในกรณีที่ข้อมูล > 3 ปี แต่จะแจ้งให้ท่านทราบทุกครั้ง

ผู้ดูแลโครงการ

ลำดับที่ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
1นายณัฐดนัย พิณะเวศน์นักเรียน
2นายรณกฤต แสนพรหมครูที่ปรึกษา
3นางสาวยุพา ผึ้งถนอมครูที่ปรึกษา
4นางสาวผ่องนภา พันธ์ุไม้สีครูที่ปรึกษา
5นางสาวสุดารัตน์ เจริญยิ่งครูที่ปรึกษา

ติดต่อใช้งาน

ลิงก์ : https://forms.gle/o5LCpjE7A7wTaVL59