Avatar

นายธนพจ แก้ววงษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวพิทธิยา รุนสำโรง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวสุพรรณี ศุภชารี

นายสันติชัย เทศวัตร

นางสาวสิริยา บรรลือฤทธิ์

นายนพัสชวินทร์ มูลทาทอง

นางสาวธิวารัตน์ ศรีมุกดา

นางสาวกวิสรา บุญบำรุง

นายศราวุฒิ ศรีนาราง