Avatar

นายสมศักดิ์ สุมน

ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar   

     8 พค 64 : click >>> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
     8 พค 64 : click >>> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
     6 พค 64 : click >>> ประกาศรายชื่อสำรองนักเรียนที่สอบผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (GEP) รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564
     6 พค 64 : click >>> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (GEP) รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564
     30 เมย 64 : click >>> เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนที่มีสามารถพิเศษด้านกีฬา
     30 เมย 64 : click >>> เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
     30 เมย 64 : click >>> เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนแผนการเรียน Music Sport

     >>> อ่านเพิ่มเติม     16 ธค 63 : click >>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว
     2 ธค 63 : click >>> ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1
                                  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2
     17 พย 63 : click >>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพื่อเพิ่มห้องพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     16 พย 63 : click >>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเก้าอี้แสตนเลท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     2 พย 63 : click >>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     17 สค 63 : click >>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโทรทัศน์ 54 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง