Avatar

นายสมศักดิ์ สุมน

ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatarประกาศประชาสัมพันธ์


     8 พค 64 : click >>> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
     8 พค 64 : click >>> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
     6 พค 64 : click >>> ประกาศรายชื่อสำรองนักเรียนที่สอบผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (GEP) รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564
     6 พค 64 : click >>> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (GEP) รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564
     30 เมย 64 : click >>> เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนที่มีสามารถพิเศษด้านกีฬา
     30 เมย 64 : click >>> เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
     30 เมย 64 : click >>> เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนแผนการเรียน Music Sport
     30 เมย 64 : click >>> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (GEP) ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2
     30 เมย 64 : click >>> การรับนักเรียนเข้าศึกษาโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปีการศึกษา 2564 ฉบับแก้ไข
     9 เมย 64 : click >>> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (GEP) ปีการศึกษา 2564
     9 เมย 64 : click >>> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (GEP) ปีการศึกษา 2564
     25 มีค 64 : click >>> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (GEP) ปีการศึกษา 2564
     25 มีค 64 : click >>> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (GEP) ปีการศึกษา 2564
     18 มีค 64 : click >>> การรับนักเรียนเข้าศึกษาโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปีการศึกษา 2564
     18 มีค 64 : click >>> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2564
     25 กพ 64 : click >>> ตารางการมาเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
     19 กพ 64 : click >>> การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
                                    ฉบับที่ 2

     19 กพ 64 : click >>> เกณฑ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม