สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 4.0

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้จัดทำอีเมล @hwp.ac.th เพื่อให้นักเรียนได้สิทธิพิเศษสำหรับการศึกษาเต็มรูปแบบ ด้วยความร่วมมือกับ Google Inc และ Canva Pty Ltd ทำให้ได้รับสิทธิพิเศษดังนี้

Google Workspace for Education Fundamental

– Google Docs : สร้างเอกสารและแก้ไขร่วมกันได้แบบเรียลไทม์
– Google Sheets : ทำงานร่วมกันในสเปรดชีต
– Google Slides : ทำงานร่วมกันในงานนำเสนอ
– Google Forms : สร้างแบบสำรวจและแบบทดสอบ
– Google Classrooms : ชั้นเรียนออนไลน์
– Google Sites : เว็บไซต์ที่ดูดีและสร้างได้ง่าย
– Google Groups : แชร์และสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ
– Google Gmail : ระบบอีเมลทั่วสถาบัน
– Google Calendar : ปฏิทินที่แชร์
– Google Meet : การประชุมทางวิดีโอและเสียง
– Google Drive : 15GB ต่อผู้ใช้งาน

Canva For Education

– เข้าถึงแม่แบบเพื่อการศึกษา 1000 รายการ
– ปลดล็อกฟีเจอร์ Canva Pro ทั้งหมด

การล็อกอิน

อีเมล : รหัสนักเรียน@hwp.ac.th (ไม่เติม 0 นำหน้า)
รหัสผ่าน : เลขประจำตัวประชาชน 8 หลักท้าย

เว็บไซต์ล็อกอิน

Google : https://accounts.google.com
Canva : https://www.canva.com/th_th/login

การใช้งาน

นักเรียนสามารถใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งาน เมื่อยังมีสถานะอยู่ที่โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โดยหากนักเรียน ลาออก ย้าย หรือจบการศึกษาบัญชีของนักเรียนจะถูกลบ โดยจะมีประกาศให้สำรองข้อมูล 30 วันก่อนดำเนินการลบบัญชี

หากไม่สามารถล็อกอิน หรือ ลืมรหัสผ่าน

ติดต่อ : support@hwp.ac.th

อ้างอิง
1. Google
2. Canva